fbpx

Integritetspolicy

Norrläge AB

Integritetspolicy

Integritetspolicy Norrläge AB

Denna integritetspolicy informerar om behandling av personuppgifter hos Norrläge AB (org.nummer 556921-5477). Den besvarar frågor om vilka personuppgifter Norrläge AB samlar in, använder eller delar, för vilka ändamål uppgifterna samlas in och vilka rättigheter användarna har. Syftet med policyn är att säkerställa att Norrläge AB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en fysisk levande person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel adresser, telefonnummer och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.


Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Norrläge AB’s verksamhet är Norrläge AB personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Våra kunder

När du kontaktar Norrläge AB sparar vi kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer och e-postadress för att kunna skicka ut information och eventuellt priser, erbjudanden, offerter samt relevant information till dig. Går du vidare i processen och bygger hus med Norrläge AB sparar vi även uppgifter så som personnummer och adress.

Våra anställda

 Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter och bankkontonummer för löneutbetalning samt uppgifter som du gett om närmast anhörig.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla anställningsavtal och administrera samt utbetala lön.

Våra leverantörer

 Norrläge AB köper varor och tjänster av leverantörer. Detta medför ett behov av att behandla leverantörernas personuppgifter för att kunna göra utbetalningar och för att kontakta leverantörer.

Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid ingåendet av avtal eller under avtalsförhållandet.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Norrläge AB kommer inte sälja Dina personuppgifter till tredje part.

Norrläge AB kommer inte överföra Dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.


Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.


Cookie-hantering

Norrläge AB använder cookies för statistiska ändamål och för att sammanställa anonym, aggregerad statistik som hjälper Norrläge AB att förstå hur användare använder webbplatsen. Detta för att även öka användarvänligheten och förbättra din webbupplevelse. Cookies och liknande tekniker används även för att styra vår marknadsföring till de rätta personerna.


Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta hej@norrlageab.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Meny

Ladda hem vår tidning!

Ta del av vår fullspäckade hustidning, fylld med tips & råd. Här hittar du även mer information om vår husresa och hur processen går till. 

Ladda hem vår bok om husresan!